Find et sted hvor anerne har boet

Søge efter Jens Nielsen

Matrikel 29 Jerslev by

I 1889 køber han Toftvad i Jerslev
Matrikel oversigt i Realregister Oversigt over realregister
Toftvad har matr. 29 opslag 9 Jerslev by 1844- 1947 Børglum Herredsfoged II 594
Matrikel 29 på opslag 70 se matrikel 29 Jerslev hvilke adkomster der er
Jerslev by 1873-1951 3. bog Børglum herredsfoged realregister opslag 80

Adkomster til og fra Jens Jensen 1889

Kik efter dok 11 juli 1889 nr. 986
Findes i Skøde og panteprotokol 1889 Skøde og panteprotokol 1889
Nr. 986
Og næste side skøde og panteprotokol 986
Og til Anders Christian Bistrup Andersen 12,12,1918 nr. 4682
Børglum herred skifte og skødeprotkol 1918
Børglum herreds skøde og panteprotokol 1918- 1919 nr. 4682

 

Link til hjemmesider

fra førtid til nutid

Når man laver slægtsforskning er det dejligt og have nogle link til og finde gode oplysninger, som man kan bruge i sin forskning.

Nu kan jeg være så ubeskeden og starte med mine egne sider: Har du link du synes er gode, kan de komme med på listen. Hilsen Gerda

I gang med faderskabssag

Faderskabssager kom godt igang

Formålet med en faderskabssag, er at fastlægge hvem der er far til et barn født uden for ægteskab. Faderskabet kan afgøres ved dom, eller ved at barnefaderen erkender faderskabet. Siden 1763 har den udlagte barnefader haft pligt til at betale til barnets forsørgelse. Størrelsen af børnebidraget fastlægges i en alimentationssag. Sagerne findes typisk i amtsarkiverne, statsamternes arkiver samt i Justitsministeriets arkiv.

Faderskabssag

En faderskabssag fra Frederikshavn

3 januar 1903 Gærum sogn Horns herred  Ugifte Caroline Jensen og udlagt barnefader ungkarl Harald Jensen, vognmandskusk i Frederikshavn. Ifølge skrivelsen fra fattigudvalget journal 42/1903 har barnet fødehjemsstedsret i Frederikshavn.

 Gærum kirkebog opslag 15 1899-1903 3 januar 1903 Boel Mølle Gærum sogn Horns Herred Peter Ingemann Jensen Moderen ugift Caroline Jensen og udlagt barnefader Harald Jensen, vognmandskusk i Frederikshavn moderen 24 år.  Døbt 15 februar af Kappellan Becher i Kirken  Timåneders dagen før fødslen opholdt moderen sig i Frederikshavn