Om

Vi er to slægtsforskere, der godt kan lide og forske i egen og andres slægter. Og vi kan også godt lide og

Ved afslutning af sæson juni 2018

hjælpe andre slægtsforskere til og få mest muligt ud af deres forskning. Det sker i vores workshop for slægtsforskere i Historisk arkiv i Hjørring. Og ved mange kontakter og medlemmernes gensidige hjælp i facebrugergruppen “Slægter fra Vendsyssel”

Venlig hilsen

Kurt E Christensen, Hjørring og Gerda Jensen, Vrå