I gang med faderskabssag

Faderskabssager kom godt igang

Formålet med en faderskabssag, er at fastlægge hvem der er far til et barn født uden for ægteskab. Faderskabet kan afgøres ved dom, eller ved at barnefaderen erkender faderskabet. Siden 1763 har den udlagte barnefader haft pligt til at betale til barnets forsørgelse. Størrelsen af børnebidraget fastlægges i en alimentationssag. Sagerne findes typisk i amtsarkiverne, statsamternes arkiver samt i Justitsministeriets arkiv.

Faderskabssag

En faderskabssag fra Frederikshavn

3 januar 1903 Gærum sogn Horns herred  Ugifte Caroline Jensen og udlagt barnefader ungkarl Harald Jensen, vognmandskusk i Frederikshavn. Ifølge skrivelsen fra fattigudvalget journal 42/1903 har barnet fødehjemsstedsret i Frederikshavn.

 Gærum kirkebog opslag 15 1899-1903 3 januar 1903 Boel Mølle Gærum sogn Horns Herred Peter Ingemann Jensen Moderen ugift Caroline Jensen og udlagt barnefader Harald Jensen, vognmandskusk i Frederikshavn moderen 24 år.  Døbt 15 februar af Kappellan Becher i Kirken  Timåneders dagen før fødslen opholdt moderen sig i Frederikshavn