Slægtsforskningscafe

Forrige torsdag 6. december, åbnede Slægtsforsknings Cafeen for sidste gang i 2018 med 46 deltagere. Her fortalte arkivar Lone Venderby om Skolearkivalier i Hjørring Kommunearkiv.
Men allerede torsdag den 3. Januar åbner Cafe’en påny.
Det gør den, iøvrigt som vanligt, den første torsdag i hver af månederne Januar til April og September til December incl. på Det Gamle Rådhus i Hjørring.

Vinterprogrammet for Slægtsforskning’s Cafeen 2019 er skruet således sammen:

Torsdag den 3. Januar; De militære lægdsruller ved Fhv. arkivar Jørgen Clausager, Østervraa.

Torsdag den 7. Februar; Personnavnenes historie ved Arkivar Erik S. Christensen, Frederikshavn.

Torsdag den 7. Marts; Borgernes kontakt med “det offentlige” (kirke, stat, amt. kommuner, domstole mv.) – hvor fandt den sted med eksempler fra Hjørring , ved Fhv. museumsdirektør Mogens Thøgersen, Hjørring.

Torsdag den 4. April; Hele 2 emner, kom og hør om “Ingstrup projektet”, samt anvendelsen, herunder det nyeste, i det uundværlige værktøj for slægtforskere “Family Search”. Emnerne behandles af Slægtsforskerne Gerda Jensen, Vraa, og Kurt Christensen, Hjørring.

Tovholderne i Cafe’en siger mange tak for den fantastiske og dejlige opbakning i 2018, og håber naturligvis, at dette vil fortsætte i 2019.

Lis Molsen Jan Rasmussen Knud Møller Andersen

Workshop på arkivet

 

Aktivitet på arkivet marts 2017

2. og 4. Tirsdag Fra kl. 9.00 Til kl. 12.00

Mødeformen er afslappet og formålet er, at vi alle arbejder sammen om at hjælpe hinanden med at komme videre uanset, på hvilket niveau den enkelte i sin slægtsforskning :

Nybegyndere skal ikke holde sig tilbage, der er altid nogen der gerne vil hjælpe –  både med slægts program, kirkebøger, folketællinger, matrikelkort, skifter o.s.v.

Og så snakker vi også meget om, hvordan vi får mere “kød” på de basale oplysninger. Der er nok at gå i gang med. Så vel mødt på tirsdag.

MVH Kurt