Slægtsforskningscafe

Kære Slægtsforsker.

Det gamle rådhus

Forrige torsdag den 6. december åbnede Slægtsforsknings Cafeen for sidste gang i 2018 med 46 deltagere. Her fortalte arkivar Lone Venderby om Skolearkivalier i Hjørring Kommunearkiv.
Men allerede torsdag den 3. Januar åbner Cafe’en påny.
Det gør den, iøvrigt som vanligt, den første torsdag i hver af månederne Januar til April og September til December incl. på Det Gamle Rådhus i Hjørring.

Vinterprogrammet for Slægtsforskning’s Cafeen 2019 er skruet således sammen:

Torsdag den 3. Januar; De militære lægdsruller ved Fhv. arkivar Jørgen Clausager, Østervraa.

Torsdag den 7. Februar; Personnavnenes historie ved Arkivar Erik S. Christensen, Frederikshavn.

Torsdag den 7. Marts; Borgernes kontakt med “det offentlige” (kirke, stat, amt. kommuner, domstole mv.) – hvor fandt den sted med eksempler fra Hjørring , ved Fhv. museumsdirektør Mogens Thøgersen, Hjørring.

Torsdag den 4. April; Hele 2 emner, kom og hør om “Ingstrup projektet”, samt anvendelsen, herunder det nyeste, i det uundværlige værktøj for slægtforskere “Family Search”. Emnerne behandles af Slægtsforskerne Gerda Jensen, Vraa, og Kurt Christensen, Hjørring.

Tovholderne i Cafe’en siger mange tak for den fantastiske og dejlige opbakning i 2018, og håber naturligvis, at dette vil fortsætte i 2019.

Mange hilsner fra
Lis Molsen, Jan Rasmussen og Knud Møller Andersen

Lav fotoalbum på facebook

cyklende fiskehandler

På facebook kan det være en god ide og samle sine billeder i fotoalbum.

Kommentarer og gode ideer modtages gerne, så vi kan få en endnu bedre gruppe med mange billeder med kommentarer

Hilsen Gerda Jensen

Link til hjemmesider

fra førtid til nutid

Når man laver slægtsforskning er det dejligt og have nogle link til og finde gode oplysninger, som man kan bruge i sin forskning.

Nu kan jeg være så ubeskeden og starte med mine egne sider: Har du link du synes er gode, kan de komme med på listen. Hilsen Gerda